Монголын Озон Эмийн бус Эмчилгээний Нийгэмлэг гишүүнчлэл

Гишүүнээр элссэний ач холбогдол:

Гишүүнчлэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал :

Хувь хүн 

·       Лиценз (хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө) 

·       Анкет бүрэн гүйцэт бөглөх  

·       Ажлын туршлага 5-аас дээш жил ажилласан байх  

·       CV (бүрэн бөглөх) 

Байгууллагаар  

·       Байгууллагын танилцуулга 

·       Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа 6 сарын өмнө байх  

·       Эмч нарын бүрэн анкет  

·       Лиценз (хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө) 

·       Байгууллагаас хамгийн багадаа 1 эмч МОАТА-аас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байх 

·       Байгууллагын байр озон эмчилгээний стандарт, Монгол улсын клиникийн стандартад нийцсэн байх 

·       Эмнэлгийн үйл ажиллагаа нь Клиникийн стандартад нийцсэн байх 

·       Эмчилгээнд хэрэглэж байгаа озон эмчилгээний аппарат Дэлхийн озоны холбооноос батлан гаргасан жагсаалтад багтсан, олон улсын чанарын шаардлагад нийцсэн, озонд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байх 

Энгийн гишүүн

/ 1 жил /
100 000 500 000₮ / Байгууллага /
 • Цахим шуудангаар мэдээлэл цаг алдалгүй авах
 • Жилд 1 удаа эмч нарын хэлэлцүүлэг, уулзалтад оролцох эрх
 • Гишүүний жагсаалт буланд байршуулах
 • Шинээр гарч буй ном товхимлууд, гарын авлага, эмчилгээний стандарт, протоколуудыг худалдаж авах эрх
 • Онлайн шалгалт өгөх
Popular

Gold гишүүн

/ 1 жил /
500 000 1 000 000₮ / Байгууллага /
 • Цахим шуудангаар мэдээлэл цаг алдалгүй авах
 • Жилд 2 удаа эмч нарын хэлэлцүүлэг, уулзалтад оролцох эрх
 • Сайтад нэвтрэх эрх
 • Гишүүний жагсаалт буланд байршуулах
 • Zoom online уулзалт ярилцлага
 • Нийгэмлэгээс зохион байгуулж буй сургалт семинар уулзалтуудад хөнгөлөлттэй үнээр оролцох эрх
 • Шинээр гарч буй ном товхимолууд, гарын авлага, эмчилгээний стандарт, протоколуудыг хөнгөлөлтэй үнээр авах эрх
 • Өглөөний цайтай уулзалт
 • ISCO3 Ozone Therapy International Library буюу олон улсын озон эмчилгээний нэгдсэн номын сангаар нэвтрэн орж сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл, судалгааны материал, арга зүйтэй танилцах эрх
 • Онлайн шалгалт өгөх
Popular

Platinum гишүүн

/ 1 жил /
1 000 000 1 500 000₮ / Байгууллага /
 • Цахим шуудангаар мэдээлэл цаг алдалгүй авах
 • Жилд 2 удаа эмч нарын хэлэлцүүлэг, уулзалтад оролцох эрх
 • Сайтад нэвтрэх эрх
 • Гишүүний жагсаалт буланд байршуулах
 • Zoom online уулзалт ярилцлага
 • Нийгэмлэгээс зохион байгуулж буй сургалт семинар уулзалтуудад үнэгүй оролцох эрх
 • Шинээр гарч буй ном товхимолууд, гарын авлага, эмчилгээний стандарт, протоколуудыг авах эрх
 • Өглөөний цайтай уулзалт
 • ISCO3 Ozone Therapy International

  Library буюу олон улсын озон эмчилгээний нэгдсэн номын сангаар нэвтрэн орж сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл, судалгааны материал, арга зүйтэй танилцах эрх

 • Олон улсад зохион байгуулагдах сургалт семинар хуралд оролцох
 • Олон улсын хурал семинарт илтгэл хэлэлцүүлэх, сонин сэтгүүлд судалгааны материал хэвлүүлэх
 • Онлайн шалгалт өгөх
Popular