Монголын озон, эмийн бус эмчилгээний нийгэмлэг
Дэлгэрэнгүй...
Таны эрүүл мэндийн төлөө
Click Here
Previous
Next

Олон улсын Озон эмчилгээний стандартыг Монгол улсад тодорхойлогч байна

Онол, практикийг хослуулсан эмчилгээ үйлчилгээний стандартаа тасралтгүй сайжруулна

Хөгжин өргөжиж буй эмийн бус эмчилгээг нийтэд түгээн дэлгэрүүлхэд түүчээлнэ

Хүн бүрийн эрүүл мэндийг эмийн бус аргаар эмчлэх үйлсэд манлайлан оролцно

Манай байгууллага

Бидний үнэт зүйлс

  • Монголын озон эмчилгээний стандарт чанар
  • Ололт, амжилтыг дагуулсан хичээл зүтгэлтэй хамт олон
  • Амин чухал эрүүл мэндээ бидэнд даатгагч эрхэм үйлчлүүлэгчид
  • Технологи инновацийн тасралтгүй шинэчлэл
  • Алсын хөгжилрүү ойртуулан зүтгэх хамтын ажиллагаа

Алсын хараа

Бид бүс нутагтаа тэргүүлэгч нийгэмлэг байна

Ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг гадны бусад төрийн бус байгууллага , нийгэмлэг, холбоодуудтай хамтран ажиллах

Олон улсын хурал зөвөлгөөнд оролцон шинэ санаа шинэлэг эмчилгээний аргуудыг нэвтрүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлуудыг өргөжүүлэх

Монгол улсын хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалахад салбар хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх

Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих сайжруулахад хувь нэмэр оруулах

Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын озон эмчилгээний мэргэжилтний мэдлэг чадвар, чадавхийг тасралтгүй дээшлүүлэх, озон эмчилгээний эмч нарын тоог нэмэх

Озон эмчилгээний нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхитэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих

Манай хамт олон

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

МЭдээ мэдээлэл

Танд хэрэгтэй зөвлөгөө, мэдээлэл

Бидний бахархал

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл